PROCEDURA ZWROTU KAUCJI ORAZ NADPŁACONYCH CZYNSZÓW ZA MAJ 2024

Szanowni Państwo

W związku z wygaśnięciem z mocy prawa z dniem 12 maja 2024 r. umów najmu lokali w Centrum Handlowym MARYWILSKA 44 zgodnie z deklaracjami złożonymi Państwu podczas spotkania w dniu 22 maja br. Spółka przystępuje do procedury zwrotu Najemcom nadpłaconych czynszów za miesiąc maj 2024 oraz kaucji gwarancyjnych.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy KAŻDEGO Najemcę o złożenie wniosku o zwrot należnych mu środków na załączonym poniżej wzorze wniosku. Oryginał wypełnionego prawidłowo wniosku czytelnie podpisany przez NAJEMCĘ należy składać w sekretariacie Spółki (biura tymczasowe).
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i staranności w wypłacie Państwu należnych środków jedynym obowiązującym wzorem wniosku, który będzie uznawany jest załączony poniżej wzór, Najemca jest obowiązany złożyć go OSOBIŚCIE i potwierdzić swoją tożsamość ważnym dokumentem.
Powyższa procedura jest jedynym gwarantem bezpiecznego zwrotu pieniędzy na Państwa konta.
Wnioski można składać od 23 maja br. w godzi 9-16 w biurach tymczasowych MARYWILSKA 44

Dziękujemy

DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYPŁATĘ DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WNIOSEK O WYPŁATĘ DLA SPÓŁKI
2024-05-22T15:14:38+02:00