KOMUNIKAT URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

Dofinasowanie do wynagrodzeń dla Najemców Centrum Handlowego MARYWILSKA 44
Urząd Pracy m. st. Warszawy rozpoczyna realizację projektu pilotażowego, „Odbuduj swoją przyszłość” dla Najemców Centrum Handlowego MARYWILSKA 44.
Adresatami programu są pracodawcy zatrudniający pracowników oraz pracownicy, którzy utracili swoje miejsca pracy w wyniku pożaru Centrum Handlowego przy ul. Marywilskiej 44. Ma on na celu udzielenie finansowego wsparcia na wypłatę bieżących wynagrodzeń, pracodawcom, którzy utrzymają miejsca pracy.
Projekt zakłada dofinansowanie wypłacanych wynagrodzeń, w wysokości 2 121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika (przy zatrudnieniu na część etatu dofinansowanie będzie wypłacane proporcjonalnie).

Wsparciem zostaną objęci pracownicy, zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego od dnia 1 kwietnia 2024 roku, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (weryfikacja na podstawie raportów ZUS).

Wnioskodawcami w programie mogą być:
• osoby legalnie przebywające na terenie RP i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (weryfikacja przedsiębiorców będzie odbywała się na podstawie wpisów w KRS, CEIDG)
• przedsiębiorcy, którzy posiadali ważną umowę obejmującą możliwość prowadzenia działalności w dniu pożaru w Centrum Handlowym przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie,
• prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników w CH Marywilska 44 przed dniem 12.05.2024 r. oraz w dniu ubiegania się o przyznanie wsparcia.
Nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez pracodawcę będącym mikro lub małym przedsiębiorcą będzie prowadzony od 23 maja do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:
– osobiście – w Punkcie Urzędu Pracy m.st. Warszawy utworzonym, na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy ul. Podskarbińskiej 25.
Poniedziałek – w godzinach 8-17;
Wtorek – piątek – w godzinach 8-15.
– w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Wzory dokumentów do pobrania i wypełnienia oraz szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

warszawa.praca.gov.pl
2024-05-23T11:50:28+02:00