Komunikat dla Najemców dotyczący ZUS oraz US

Działając we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy poniższe informacje:

 • We wszystkich placówkach ZUS w Warszawie – na specjalnie oznaczonych
  stanowiskach obsługi klientów – przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o
  możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek lub
  rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty.
 • Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą
  powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń.
 • Dodatkowo od 13 do 17 maja br. w godz. 8.00-15.00 – pod specjalnym numerem
  telefonu 22 590 25 01 – przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać
  informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek.
 • Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie
  oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej
  (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Przekazujemy również informację od Urzędu Skarbowego: Do piątku 17 maja 2024 r. przedsiębiorca ma obowiązek wyrejestrowania urządzenia fiskalnego, które nie jest w użyciu.

17 maja w stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz przedstawicieli kupców poszkodowanych wskutek pożaru kompleksu handlowego Marywilska 44. Prezydent zapowiedział rozszerzenie dotychczasowego miejskiego wsparcia.

Miejska pomoc dla kupców
2024-05-20T13:32:01+02:00