Komunikat dotyczący spotkania z władzami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz m.st. Warszawy

W dniu 14 maja 2024 Zarząd Spółki Marywilska 44 spotkał się z Wojewodą Mazowieckim Mariuszem Frankowskim, Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz Zastępcą Prezydenta Tomaszem Bratkiem.
W trakcie spotkania zarówno Pan Wojewoda, jak i Pan Prezydent wyrazili wolę wsparcia najemców poszkodowanych w trakcie pożaru CH Marywilska 44.
Propozycja Spółki Marywilska 44 w zakresie uruchomienia dla zainteresowanych najemców tymczasowej hali, w której będą mogli kontynuować swoją działalność uzyskała wstępną akceptację ze strony władz Miasta St. Warszawa.
Spółka w ciągu najbliższych dni przekaże do Miasta informacje na temat liczby przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w takiej tymczasowej formie. Działalność taką będzie można kontynuować do czasu odbudowy Centrum Handlowego. Działania mające na celu odbudowę hali zostały już rozpoczęte.
W takcie spotkania ustalono, że Spółka przekaże Wojewodzie Mazowieckiemu komplet niezbędnych informacji, które umożliwią przeanalizowanie ewentualnych możliwości uruchomienia wsparcia dla poszkodowanych najemców. Ponadto Wojewoda Mazowiecki uruchomi kontaktowy adres e-mail dla cudzoziemców, którzy utracili w pożarze dokumenty wydane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

2024-05-14T17:02:53+02:00