Wywiad z Triathlonistą Łukaszem Tkaczykiem właścicielem sklepu Hexpol z wózkami dziecięcymi

𝑊 𝐶𝐻 𝑀𝐴𝑅𝑌𝑊𝐼𝐿𝑆𝐾𝐴 44 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑜𝑑 𝑝𝑜𝑐𝑧𝑎̨𝑡𝑘𝑢 𝑐𝑧𝑦𝑙𝑖 𝑜𝑑 11𝑙𝑎𝑡. 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑖𝑜𝑤𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑖𝑗𝑎𝑚 𝑠𝑤𝑜𝑗𝑎̨ 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜𝑠́𝑐́ – 𝑧𝑎𝑐𝑧𝑦𝑛𝑎ł𝑒𝑚 𝑜𝑑 30 𝑚2, 𝑎 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑜𝑤𝑎 𝑤𝑦𝑛𝑜𝑠𝑖 𝑗𝑢𝑧̇ 180 𝑚2 𝑖 𝑚𝑦𝑠́𝑙𝑒̨, 𝑧̇𝑒 𝑡𝑜 𝑗𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒 𝑛𝑖𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐. 𝐽𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑢𝑚𝑛𝑦, 𝑧̇𝑒 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑖 𝑧𝑎𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧̇𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑐𝑎ł𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑒𝑠𝑝𝑜ł𝑢 𝑛𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑠𝑎̨ 𝑧𝑎𝑑𝑜𝑤𝑜𝑙𝑒𝑛𝑖 𝑖 𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑐𝑎𝑗𝑎̨. 𝑆𝑧𝑒𝑟𝑜𝑘𝑖 𝑎𝑠𝑜𝑟𝑡𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑤𝑖𝑒𝑑𝑧𝑎 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑐𝑘𝑎, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑎̨ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑘𝑎𝑧𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦 𝐾𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚 𝑠𝑎̨ 𝑔ł𝑜́𝑤𝑛𝑦𝑚𝑖 𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎𝑚𝑖, 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑖 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑚 𝑐𝑧𝑒̨𝑠𝑡𝑜 𝑠ł𝑦𝑠𝑧𝑦𝑚𝑦: „ 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦, 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑤𝑎𝑧̇ 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑐𝑖ł𝑎/𝑖ł 𝑤𝑎𝑠…”.
𝐎𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳 𝐧𝐚𝐦 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣 𝐨 𝐭𝐞𝐣 𝐝𝐲𝐬𝐜𝐲𝐩𝐥𝐢𝐧𝐢𝐞, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐚̨ 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐮𝐣𝐞𝐬𝐳 𝐢 𝐣𝐚𝐤𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢ł𝐞𝐬́ 𝐬𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧.
𝑂𝑝𝑟𝑜́𝑐𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑘𝑙𝑒𝑝𝑢, 𝑏𝑦𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒̨𝑧̇𝑒𝑚 𝑖 𝑜𝑗𝑐𝑒𝑚 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑤𝑖𝑎𝑚 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖𝑒𝑧̇ 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛.
𝑇𝑟𝑖𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑦𝑓𝑖𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑑𝑦𝑠𝑐𝑦𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑤𝑎𝑧̇ ł𝑎̨𝑐𝑧𝑦 𝑤 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒 𝑎𝑧̇ 𝑡𝑟𝑧𝑦 𝑜𝑑𝑚𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑦 𝑡𝑗. 𝑝ł𝑦𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒, 𝑗𝑎𝑧𝑑𝑒̨ 𝑟𝑜𝑤𝑒𝑟𝑒𝑚 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑏𝑖𝑒𝑔𝑎𝑛𝑖𝑒. 𝑊 𝑡𝑦𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑧𝑎ł𝑜𝑧̇𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑠́𝑐́ 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑛𝑒 – 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑎̨𝑐́ 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑢𝑚. 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑛𝑖𝑒 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜 4 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑐ℎ 𝑤 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑧𝑎𝑗𝑚𝑜𝑤𝑎ł𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑎. 𝑇𝑒𝑟𝑎𝑧 𝑠𝑧𝑦𝑘𝑢𝑗𝑒̨ 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑎𝑧̇𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑒𝑔𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢 𝑤 𝑡𝑦𝑚 𝑠𝑒𝑧𝑜𝑛𝑖𝑒, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑜𝑑𝑏𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑗𝑢𝑧̇ 15 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑝𝑛𝑖𝑎.
𝐉𝐚𝐤 𝐰𝐲𝐠𝐥𝐚̨𝐝𝐚𝐣𝐚̨ 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐠𝐨𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐨́𝐰 𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐣𝐚𝐤 𝐮𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐩𝐨ł𝐚̨𝐜𝐳𝐲𝐜́ 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐲 𝐳 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐚𝐦𝐢
𝑇𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛𝑜𝑤𝑒 𝑛𝑎𝑙𝑒𝑧̇𝑎̨ 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑤𝑦𝑚𝑎𝑔𝑎𝑗𝑎̨𝑐𝑦𝑐ℎ. 𝑇𝑎𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎𝑤𝑑𝑒̨ 𝑐𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑒 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑠́ 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑧𝑟𝑜𝑏𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎, 𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑎 𝑙𝑢𝑧́𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑛𝑖. 𝑊 ℎ𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙 𝑚𝑎𝑚𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑑𝑜𝑠́𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑜𝑛𝑦 𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑧𝑒 𝑧𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑧𝑒𝑠𝑝𝑜́ł 𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑧𝑤𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑖 𝑡𝑎𝑘 𝑢ł𝑜𝑧̇𝑦𝑐́ 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧 𝑑𝑛𝑖𝑎, 𝑎𝑏𝑦 𝑚𝑜́𝑐 𝑝𝑜𝑧𝑤𝑜𝑙𝑖𝑐́ 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖𝑒𝑧̇ 𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑗𝑖. 𝐷𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑒𝑗 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑚𝑜𝑔𝑒̨ 𝑠𝑧𝑦𝑏𝑘𝑜 𝑑𝑜𝑗𝑒𝑐ℎ𝑎𝑐́ 𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑛, 𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑠𝑖ł𝑜𝑤𝑒 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑢𝑗𝑒̨ 𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑢 𝑤 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑙𝑢𝑏. 𝑃𝑜𝑧𝑎 𝑡𝑦𝑚 𝑢𝑤𝑖𝑒𝑙𝑏𝑖𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑒𝑔𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑛𝑎ł𝑘𝑖𝑒𝑚 𝑧̇𝑒𝑟𝑎𝑛́𝑠𝑘𝑖𝑚, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑒𝑠́𝑐𝑖 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑤 𝑏𝑙𝑖𝑠𝑘𝑖𝑒𝑗 𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦, 𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑧̇𝑒 𝑐𝑧𝑒̨𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗𝑒𝑧̇𝑑𝑧̇𝑎𝑚 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑟𝑜𝑤𝑒𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑖 𝑐𝑧𝑒𝑚𝑢 𝑧𝑎𝑜𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒̨𝑑𝑧𝑎𝑚 𝑘𝑖𝑙𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖𝑜𝑤𝑜.
𝐏𝐚𝐧𝐢𝐞 Ł𝐮𝐤𝐚𝐬𝐳𝐮! 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐢 𝐳̇𝐲𝐜𝐳𝐲𝐦𝐲 𝐝𝐚𝐥𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐮𝐤𝐜𝐞𝐬𝐨́𝐰.
2021-08-16T13:45:58+02:00 16.08.2021|Aktualności|