Informacja dla Najemców Centrum Handlowego MARYWILSKA 44

Szanowni Państwo,

Zarząd MARYWILSKA Sp. z o.o. informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Najemców podjął decyzję o ograniczeniu w roku 2024 waloryzacji wynikającej z zawartych z Najemcami umów najmu lokali w Centrum Handlowym MARYWILSKA 44.

Waloryzacja czynszu wyniesie 5,5%.

Przypominamy, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 11,4% i o taki wskaźnik stawki czynszu powinny zostać zgodnie z zawartymi umowami urealnione.

Zastosowanie wskaźnika waloryzacji w wysokości 5,5% oznacza wzrost czynszu za lokal handlowy standardowej wielkości (Typ-20, Typ-30, Typ-25, Typ-31), w zależności od jego wielkości i lokalizacji, w przedziale od  136 zł netto do 333 zł netto miesięcznie.

Ponadto informujemy, że Spółka jeszcze w ubiegłym roku wystąpiła do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o zastosowanie wobec Spółki niższego wskaźnika waloryzacji z tytułu dzierżawy gruntu przy ul. Marywilskiej 44. Miasto na koniec stycznia 2024 r. zdecydowało, że waloryzacja czynszu dzierżawnego obciążającego Spółkę wyniesie w 2024r. 10 proc., co oznacza, że łączne opłaty, które Spółka ponosi z tytułu dzierżawy gruntu (wobec Miasta i Spółek Miejskich) wzrosną w skali roku z 21 mln 384 tys. zł w 2023r. do 23 mln 760 tys. zł w 2024r.

Ponadto, w 2024 r. kwota podatku od nieruchomości wzrośnie z kwoty 2 mln 454 tys. zł do kwoty 3 mln 136 tys. zł.

Zarząd Spółki rozumie z jakimi trudnościami się Państwo mierzycie w związku z drastycznym wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że Spółka, która wybudowała Centrum Handlowe i nim zarządza, również mierzy się z historycznym wzrostem kosztów utrzymania budynku i nieruchomości.

Jednocześnie zapewniamy o gotowości prowadzenia z Państwem dialogu i jesteśmy otwarci  na wszelkie sugestie i wspólne poszukiwanie rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów, w taki sposób aby nie pogorszyć komfortu Państwa działalności gospodarczej i  jednocześnie wzmacniać wizerunek Centrum Handlowego MARYWILSKA 44, jako miejsca z atrakcyjną ofertą handlową i przyjaznego Klientom.

Mamy nadzieję, że  decyzja Spółki spotka się ze zrozumieniem wszystkich Państwa i pozwoli na niezakłóconą niczym pracę na terenie CH MARYWILSKA 44.

Z poważaniem,

Zarząd

MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.

2024-02-05T09:57:43+01:00