Regulamin 2018-05-18T10:41:17+02:00

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-042), ul.Marywilska 44.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newsletter drogą elektroniczną od MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-042, ul. Marywilska 44

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-042), ul.Marywilska 44,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@marywilska44.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych oraz udziału w ankietach

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych oraz udziału w ankietach.

Zgoda na otrzymywanie ofert handlowych oraz informacji marketingowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną od MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-042, ul. Marywilska 44. Administratorem danych osobowych jest MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-042, ul. Marywilska 44. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania Newsletter, oferty handlowej, informacji marketingowych dotyczących Inwestycji Marywilska 44 drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania bądź usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.